مطالب مرتبط با کلید واژه " مدیریت نفت و گاز "


هم افزایی توانمندی ها میان دانشگاه آل طه و سازمان مدیریت صنعتی

با انعقاد تفاهم نامه توسعه همکاری های همه جانبه میان دانشگاه آل طه و سازمان مدیریت صنعتی، گام دیگری برای توسعه همکاری های آموزشی تحقیقاتی در سطح ملی و بین المللی برداشته شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه آل طه، در دیدار دکتر رضا اکبریان رئیس دانشگاه آل طه و ابوالفضل کیانی بختیاری، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، تفاهم نامه همکاری های همه جانبه میان طرفین منعقد شد.

ادامه مطلب