مطالب مرتبط با کلید واژه " انتشارات خانه زیست شناسی "


زیست شناسی مولکولی سرطان، لورن پکورینو

زیست شناسی مولکولی سرطان، لورن پکورینو ترجمه علیرضا امیری نودیجه- ملیحه داوری، انتشارات خانه زیست شناسی کتاب "زیست شناسی مولکولی سرطان: مکانیسم ها، هدف های مولکولی و روش های درمانی" برای هر دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و نیز دانشجویان پزشکی ...

زیست شناسی تکوینی، اسکات گیلبرت

زیست شناسی تکوینی، اسکات گیلبرت ترجمه گروه مترجمین دکتر بهاروند، انتشارات خانه زیست شناسی این کتاب برای نخستین بار در سال ۱۹۸۵ به چاپ رسید و در طی این سال ها تکوین یافت. در این کتاب تمام دیدگاه ها نسبت به زیست ...

سلول های بنیادی به زبان ساده

سلول های بنیادی به زبان ساده لارنس گلداستین و مگ شنیدر ترجمه گروه دکتر بهاروند، انتشارات خانه زیست شناسی کتاب سلول های بنیادی جهت آشنایی اولیه دانشجویان مقطع کارشناسی با مباحث سلول های بنیادی منبع مناسبی است. این کتاب سه هدف اصلی را ...