دفترحقوقی

دفتر حقوقی دانشگاه به منظور انجام خدمات حقوقی در جهت اجرای صحیح قوانین و مقررات و استیفای حقوق دانشگاه و حفظ منافع و مصالح آن در تنظیم روابط با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت نظارت مستقیم ریاست محترم دانشگاه تشکیل گردیده است.

از جمله وظایف و اختیارات اداره کل امورحقوقی  می­توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • اقامه دعاوی کیفری و حقوقی از طرف دانشگاه بر علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که حقوق و منافع دانشگاه را تضییع نموده‌اند؛
  • دفاع از منافع و حقوق دانشگاه در برابر دادخواست‌ها، شکایات و اعلام جرم‌هایی که علیه آن می‌شود؛
  • انجام امور مربوط به شکایات مستخدمین علیه دانشگاه  در دیوان عدالت اداری و تنظیم لوایح و حضور درجلسات رسیدگی؛
  • تنظیم متن لوایح دفاعی و حسن جریان امور محوله وتعقیب و پیگیری دعاوی تا خاتمه آن؛
  • تهیه و تنظیم نمونه یکسان قراردادها از قبیل قراردادهای همکاری موضوع قانون کار، قراردادهای پیمانکاری، قراردادهای خرید بین المللی ارزی و ریالی، قرارداد خرید نشریات الکترونیکی، قراردادهای اجاره، وقف، بیع نامه، اذن در انتفاع، مزرعه، مضاربه و...؛
  • اظهارنظر درخصوص قراردادهای ارسالی به اداره کل امورحقوقی و اصلاح آنها در صورت لزوم؛
  • اصلاح و اظهار نظر در خصوص اساسنامه‌های موسسات، دانشکده‌ها  دانشگاه،؛
  • تثبیت وضعیت تصرفات حقوقی املاک از طریق تحدید حدود و ثغور و نقشه ثبتی و موقعیت املاک و بهره گیری از نظرات کارشناسی در زمینه‌های ثبتی، نقشه برداری و تحدید حدود و ارزیابی املاک و ثبت املاک و مستغلات و اخذ سند برای آنها؛
  • اعمال نظارت مستمر بر وضعیت املاک و مستغلات دانشگاه در نقاط مختلف کشور و شناخت وضعیت و استعداد املاک و مستغلات و ارائه پیشنهاد به مسئولان دانشگاه در راستای بهره برداری بهینه از املاک.