دفتر روابط عمومی و وب‌سایت

عمده ترین هدف سازمانی دانشگاه­ها، ارتقاء امور آموزشی و پژوهشی دانشگاه­هاست. دانشگاه از سه طیف دانشگاهی اعم از استادان، دانشجویان و کارکنان تشکیل شده است. مدیریت دانشگاه مسؤلیت هماهنگی بین این سه طیف را برعهده دارد. مدیریت برای رسیدن به این هدف، نیاز به ابزارها و سازوکارهای لازم دارد. یکی از این سازوکارها، بخش روابط عمومی دانشگاه است. بدون وجود روابط عمومی کارآمد، ایجاد هماهنگی و همراهی در دانشگاهها در جهت اهداف عالی میسر نیست. کارکرد اساسی بخش روابط عمومی، برای پیشرفتهای علمی، فرهنگی و پژوهشی دانشگاهها اهمیت اساسی دارد. تقویت روابط عمومی، به منظور تقویت روابط عاطفی بین مدیران دانشگاه از یک سو، و استادان، دانشجویان و کارکنان، از سوی دیگر ضروری به نظر می رسد. روابط عمومی به عنوان مهمترین سازوکار مدیریتی دانشگاهها، نقش مهمی در هماهنگ سازی، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی دارد.

شرح وظایف روابط عمومی موسسه

۱- جمع آوری و تمرکز اطلاعات و اخبار مربوط به فعالیت­ها، اقدامات، طرح­ها و برنامه­های دستگاه مربوط، به منظور تنظیم سیاست­های خبری تبلیغاتی و اجرای طرح­های انتشاراتی و آماده نمودن اذهان عمومی با توجه به خط مشی کلی ازطریق:

الف )شرکت درجلسات مهم موسسه.

ب ) ارتباط مستقیم و مستمر با مسئولین.

ج ) حضور درسفرهای داخلی وخارجی .

د) شرکت درگردهمایی ها.

و ) جمع آوری هرگونه اخبار و اطلاعات مورد نیاز.

ح)  ارتباط مستمر با جراید و رسانه­های گروهی.

خ) دریافت گزارش فعالیت ها، طرحها و برنامه های بخشهای مختلف دستگاه.

۲-  برقراری ارتباط با سایر سازمان­های دولتی و غیردولتی در زمان مناسب با کیفیت مناسب .

۳-  ایجاد حسن رابطه بین کارکنان و مسئولین دانشگاه.

۴-  تهیه و تدوین اخبار، بیانیه­ها، اطلاعیه ­ها، آگهی­ ها و پیام­های دستگاه مربوطه و ترتیب نشر وانعکاس آن در رسانه­های گروهی.

۵-  پیگیری انجام به موقع وعده­های مسئولین دستگاه مربوط، به منظور انعکاس نتایج بدست آمده درداخل و خارج ازسازمان.

۶-  بررسی مطالب طرح شده در رسانه های گروهی و مجامع عمومی، درخصوص فعالیت­های مستقیم و غیرمستقیم دستگاه مربوطه به منظور اطلاع، انعکاس و پاسخگویی درصورت لزوم.

۷-  انعکاس فعالیت­ها، برنامه ها و طرح­های دستگاه مربوط به مردم ازطریق:

الف)  برپائی نمایشگاه.

ب)  انتشار نشریه داخلی درچهارچوب قوانین مصوب.

ج)  تهیه عکس، اسلاید و فیلم ازفعالیتهای دانشگاه و ایجاد یک آرشیو سمعی وبصری.

د)  انتشار عملکرد دستگاه ذیربط درچهارچوب قوانین مصوب.

۸-  نظارت براجرای امور انتشاراتی دانشگاه.

۹-  انجام امور خطاطی و طراحی در زمینه های تبلیغاتی، انتشاراتی.

۱۰-  ایجاد و اداره کتابخانه وآرشیو اطلاعاتی و مطبوعاتی.

۱۱-  برگزاری مراسم مذهبی واقامه نماز جماعات وجلسات سخنرانی با هماهنگی و هم کاری انجمن اسلامی دانشگاه.

۱۲-  انجام برنامه های فرهنگی ، تبلیغی و هنری با هماهنگی و هم کاری انجمن اسلامی.

۱۳-  بررسی دیدگاه ها وسنجش افکار عمومی، در چهارچوب وظایف محوله و ارائه نتایج حاصله به مسئولین دستگاه ذیربط، به منظور اتخاذ روشهای مطلوب وتدوین طرحها و برنامه ها.

۱۴-  تحلیل و توجیه برنامه های اجرایی، برای روشن شدن اذهان عمومی.

۱۵ -مطالعه، بررسی و برنامه ریزی های لازم به منظور ارتقاء کیفیت فعالیتهای تبلیغاتی، انتشاراتی، ارتباطی وارشادی دانشگاه.

۱۶-  مشارکت و برنامه ریزی برای برگزاری همایش ها، نمایشگاهها و میهمانی های رسمی.

۱۷-  ایجاد دبیرخانه شورای مدیران دانشگاه.

۱۸-  سخنگوی دانشگاه.

دانشجویان و مراجعه­ کنندگان محترم می­توانند اخبار مربوط به دانشگاه را از طرق ذیل پیگیری نمایند:

الف) سایت دانشگاه به آدرس: http://aletaha.ac.ir/fa

ب) کانال (صفحه) دانشگاه در شبکه­ اجتماعی تلگرام: https://t.me/aletaha_university


مدیر واحد روابط عمومی:  دکتر سهامه محبی