گروه مدیریت

دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی یکی از دوره‎های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمان‎ها، اداره‎ها، مؤسسه‎ها و شرکت‎های دولتی و خصوصی در زمینه بازرگانی با وظایف و هدف‎های گوناگون می‎باشد.

هدف از آموزش این رشته عبارت است از:

آشنایی دقیق با وظایف اساسی سازمانهای بازرگانی، افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت مسائل مبتنی به مدیریت، جمع‎آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به هر یک از این مسائل، ارزیابی راه‎حلهای مختلف در مورد هر مسأله و تصمیم‎گیری و اجرای تصمیمات متخذه.فارغ‎التحصیلان این رشته با آگاهی و شناختی که از ساخت سازمان، تئوریهای مدیریت و سازماندهی و تکنیک‎های مختلف تصمیم‎گیری دارند قدرت حل مشکلات را پیدا می‎کنند و همچنین علاوه بر دانش نظری با کاربردهای این رشته نیز آشنا می‎شوند.

آینده شغلی

فارغ‎التحصیلان مدیریت بازرگانی می‎توانند در مؤسسات  بازرگانی، امور دفتری مانند تدارکات، اداره امور کارگزینی، امور مالی و بازاریابی مشغول به کار شوند.