میکروبیولوژی

علم میکروبیولوژی که گرایشی از علم زیست شناسی است، به بررسی و مطالعه میکروارگانیسم­ها می­پردازد. در این علم ارتباط میکروارگانیسم ها با خودشان و همچنین با موجودات عالی تر مانند انسان، حیوانات و گیاهان مورد بررسی قرار می گیرد. میکروارگانیسم­ها موجودات ریز ذره بینی مانند باکتریها، ویروسها، قارچ­های میکروسکوپی و پرتوزوئرها هستند که با چشم غیر مسلح دیده نمی شوند.

علم میکروبیولوژی گرایشهای مختلفی دارد که عبارتند از:

الف) میکروبیولوژی پزشکی: در این گرایش میکروب­هایی که برای انسان بیماری­زا هستند و چگونگی فغالیت آنها بررسی می­شود. البته این گرایش قسمت کوچکی از علم میکروبیولوژی را برای خود اختصاص می دهد چرا که از میان میکروبهای شناخته شده فقط حدود ۱۷۰ نوع میکروب، بیماری زا هستند و بقیه میکروبها تا کنون شناخته شده اند، میکروب­ های مفید می­باشند.

ب) میکروبیولوژی غذایی: بسیاری از مواد غذایی  مثل ماست یا پنیر به یاری میکروب ها تولید می‌شوند.

ج) میکروبیولوژی صنعتی: در این گرایش از میکروبیولوژی، از میکروب­های مفید برای تولید مواد صنعتی موادی مانند اسیدها و کمپوست میکروبی (تهیه کود به یاری مواد زاید و زباله ها) و همچنین رفع آلودگی های محیط زیست استفاده می­شود.
در واقع رشته میکروبیولوژی دو جنبه مهم دارد؛ یکی مبارزه با میکروارگانیسم های خطرناک و بیماری زا که حیات انسان­ها، حیوانات و گیاهان را به خطر می اندازند و میکروبیولوژیست با شناسایی روش و مسیر ایجاد بیماری­ها می تواند این مسیر را متوقف کرده و از چرخه و سیر بیماری جلوگیری کند، و جنبه دیگر استفاده بهینه و مناسب از میکروارگانیسم ها برای تولید مواد غذایی و تبدیل بهینه صنایع غذایی مثل تهیه پنیر، ماست و یا حتی نان و همچنین تولید داروهای پزشکی و دامپزشکی.

در واقع علم میکروبیولوژی در مورد چگونگی استفاده بهینه از میکروارگانیسم ها و جلوگیری از ضررها و زیانهایی که میکروارگانیسم ها می توانند به حیات انسانها، دامها و نباتات وارد کنند، بحث می کند.