خانه فرهنگ و هنر

فعالیت های خانه فرهنگ و هنر دانشگاه آل طه 

  • برگزاری جلسات انجمن ها و کانون ها و تشکل های دانشجویی
  • برگزاری کافه انجمن ها و کلانون ها
  • برگزاری نمایشگاه های متفاوت در مناسبت های گوناگون
  •  برگزاری  و نظارت بر نحوه اجرای جشن­ ها، جشنواره ­­ها، مراسم و نمایشگاه ­­های آثار هنری و دستاوردهای دانشجویی
  • همکاری در اجرای اردوهای دانشجویی فرهنگی، ورزشی، آموزشی و علمی) که با هدف تأمین اهداف تخصصی درسی و نیز آشنایی با ابنیه ­های تاریخی، مظاهر تمدن و فرهنگ دینی و ملی، نشاط آفرینی و .... توسط دانشکده­ ها انجام می­ شود
  • برگزاری کارگاه های نقد فیلم
  • برگزاری کافه کتاب
  • برگزاری پایگاه سلامت و مشاوره