صندوق رفاه

به منظور تامین بخشی از هزینه های شهریه تحصیلی دانشجویان موسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی وام شهریه با شرایط ذیل و نظارت صندوق رفاه دانشجویان  توسط بانک قرض الحسنه مهر ایران به دانشجویان پرداخت می شود:

شرایط عمومی و آموزشی:

۱- دارا بودن اولویت نیاز مالی

۲- ثبت نام و اخذ تعداد واحد مورد لزوم طبق مقررات آموزشی برای دانشجویان نیمسال آخر نصف حداقل واحد کفایت می کند.

۳- صادر شدن دفترچه اقساط برای دانشجویانی که در مقطع تحصیلی قبلی وام دریافت نموده اند.

۴- دانشجویان لازم است در ابتدا درخواست اینترنتی وام خود را از طریق سایت صندوق رفاه دانشجویان swf.ir پرتال دانشجویی انجام دهند و سپس فرم کتبی وام را از انتشارات دانشگاه تهیه و تحویل کارشناس صندوق رفاه دانشجویی  دهند.

مدت مجاز استفاده از وام در طول تحصیل

-کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر ۲ سال تحصیلی (۴ ترم)

- کارشناسی پیوسته حداکثر ۴ سال تحصیلی (۸ ترم)

- کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر ۲ سال تحصیلی (۴ ترم)

مبلغ وام شهریه

- دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر ۳ نوبت و هر نوبت 000000۵ ریال

- دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته حداکثر ۶ نوبت و هر نوبت 000000۵ ریال

- دانشجویان  دوره کارشناسی ارشد حداکثر ۳ نوبت و هر نوبت 00000۱۱۵ ریال

شرایط و ضوابط بازپرداخت وام

- دانشجویان بهره مند از وام پس از فراغت از تحصیل نسبت به پرداخت کل بدهی و یا اخذ دفترچه اقساط اقدام می نمایند.

- مبلغ ۱۰ % از کل بدهی در زمان فراغت از تحصیل باید به حساب صندوق رفاه واریز گردیده و مانده بدهی تقسیط گردد.

- شروع اقساط برای دانشجویان ۹ ماه پس از تاریخ فراغت از تحصیل می باشد.

- زمان تعیین تکلیف بدهی برای کلیه دانشجویان ۹ ماه پس از فراغت از تحصیل می باشد. در صورتی که پس از مدت ۹ماه برای گرفتن دفترچه قسط مراجعه شود دیگر بدهی قابل تقسیط نبوده و دانشجو می بایست کل بدهی را یکجا بپردازد.

- بازپرداخت وام شهریه با کارمزد ۴% محاسبه می گردد. (مبنای محاسبه ۴% سالیانه از زمان دریافت وام تا شروع بازپرداخت)

- صدور و ارسال هرگونه تاییدیه تحصیلی، ریزنمرات، گواهی موقت منوط به صدور دفترچه اقساط می باشد و تحویل دانشنامه تحصیلی پس از استرداد کل بدهی صورت می پذیرد.

- مبلغ اقساط ماهانه معادل ۲% کل بدهی دانش آموختگان بوده و طول مدت بازپرداخت با توجه به میزان بدهی حداکثر ۵ سال می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت وام

پس از مراجعه به بانک قرض الحسنه مهر ایران و افتتاح حساب فرم دریافت وام را از بانک تهیه کرده و نسبت به جمع آوری مدارک ذیل اقدام نمایید:

۱-کپی کارت ملی دانشجو و ضامن

۲-کپی شناسنامه دانشجو و ضامن

۳-معرفی ضامن معتبر (کارمند رسمی، پیمانی با ارائه گواهی معتبر از محل خدمت و یا بازنشسته با ارائه گواهی کسر از حقوق جهت معرفی به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم و یا شخصی که جواز کسب دارد با ارائه اصل و کپی جواز کسب و اصل و کپی کارت اتحادیه اصناف و یا فردی که دارای حقوق مستمری بگیری می باشد با ارائه فیش حقوقی تایید شده از سوی بانک و گواهی مستمری بگیری از سوی سازمان تامین اجتماعی)

۴- کپی آخرین فیش حقوقی و آخرین حکم استخدامی یا بازنشستگی ضامن

۵- کپی کارت دانشجویی دانشجو

فرم های مورد نیاز  و  شیوه نامه دریافت وام شهریه ی غیر انتفاعی قرض الحسنه مهر ایران پیوست می باشد. 

 فرم های صندوق رفاه دانشجویی 

شیوه نامه دریافت وام شهریه ی غیر انتفاعی قرض الحسنه مهر ایران

مقدمه

این شیوه نامه به استناد ماده (۱) قانون صندوق رفاه دانشجویان به منظور ایجاد زمینه مناسب بری رشد استعدادها و کمک به وضع تحصیلی دانشجویان مستعد کم بضاعت کشور و در اجرای بند "۲" ماده (۳) تفاهم نامه به شماره ۷۰۰۴/۱/۱۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ صندوق و شماره ۴/ت/۹۹۰۰/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ بانک منعقده فی ما بین صندوق رفاه دانشجویان و بانک قرض الحسنه مهر ایران و برای تعیین نحوه پرداخت و باز پرداخت وام شهریه به دانشجویان به وسیله بانک قرض الحسنه مهر ایران به شرح زیر تنظیم و برای اجرا ابلاغ می گردد.

ماده ۱- تعاریف

صندوق: صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
بانک: بانک قرض الحسنه مهر ایران است.
دانشجو: دانشجویان شهریه پرداز شاغل به تحصیل در دانشگاه است.
دانشگاه: دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
وام شهریه: تسهیلاتی قرض الحسنه است که در هر نیمسال تحصیلی پس ار تأیید دانشگاه و صندوق، با رعایت مفاد این شیوه نامه بابت بخشی از هزینه شهریه دانشجو توسط بانک پرداخت می گردد.

ماده ۲- شرایط و ضوابط عمومی

۱-۲- رعایت قوانین و مقررات صندوق در خصوص وام شهریه که در این شیوه نامه پیش بینی نشده برای دانشجویان الزامی است.
۲-۲- فهرست تایید شده متقاضان وام شهریه در هر نیمسال تحصیلی از طریق صندوق برای پرداخت به بانک ارسال می شود.
۳-۲- دانشجو در هر مقطع صرفاً می تواند در یک رشته تحصیلی از وام شهریه استفاده نماید.
۴-۲- نظارت و تأیید مراحل پرداخت بر اساس مستندات مورد تأیید دانشگاه محل تحصیل دانشجو و صندوق صورت می پذیرد.
۵-۲- ثبت نام در حداقل تعداد واحدهای تحصیلی طبق مقررات آموزشی.
۶-۲- دانشجو خارج از سنوات تحصیلی مجاز کارشناسی ۸ ترم، کارشناسی ناپیوسته ۴ ترم و ارشد ناپیوسته ۴ ترم نباشد.
۷-۲- درصورتیکه دانشجو در موعد مقرر و تعیین شده برای درخواست وام اقدام نکند به منزله عدم نیاز به وام آن ترم تلقی می شود. لذا در ترمهای بعدی برای جبران آن حقی برای دانشجو وجود ندارد.

ماده ۳- فرآیند اجرا

۱-۳- تکمیل فرم درخواست وام توسط دانشجو و ارائه به اداره رفاه دانشجویی دانشگاه
۲-۳- بررسی و تأیید درخواست وام دانشجو توسط دانشگاه
۳-۳- بررسی و تأیید درخواست وام دانشجو توسط صندوق و ارسال به بانک

تبصره ۱: لیست متقاضیان واجد شرایط به صورت سیستمی از طریق ایجاد سامانه آنلاین صندوق به صورت روزانه پس از تأیید دانشگاه و صندوق برای شعب بانک قابل رؤیت خواهد شد.

۴-۳- ارسال پیامک از طرف صندوق به دانشجو پس از تأیید ثبت نام اولیه
۵-۳- مراجعه دانشجو به شعبه مربوطه و ارائه مدارک مورد نیاز پس از تأیید دانشگاه و صندوق

تبصره ۲: پرونده تمامی تسهیلات پس از مراجعه به شعبه در همان مرحله اول توسط دانشجو و ضامن تکمیل و تسهیلات هر نیمسال تحصیلی، حسب اعلام صندوق، بدون نیاز به حضور مجدد پرداخت می گردد.

۶-۳- افتتاح حساب دانشجو با حداقل موجودی (مبلغ ۳۰۰ هزار ریال) و اخذ استعلامات مربوطه از سامانه های بانک مرکزی توسط بانک (استعلام چک برگشتی، بدهی تسهیلاتی و اعتبارسنجی)
۷-۳- تشکیل پرونده و اخذ تمامی مدارک و تضمینات طبق ضوابط و مقررات جاری بانک

تبصره ۳: مجموع تسهیلات اعطایی به هر دانشجو تا سقف یکصد میلیون ریال، با یک نفر ضامن معتبر و مازاد بر آن تا سقف دویست میلیون ریال با معرفی دو ضامن معتبر می باشد.
تبصره ۴: به منظور رفاه بیشتر دانشجویان و حسن انجام تعاملات فی ما بین طرفین، بانک متعهد می¬گردد حتی المقدور امکان حضور ضامن معرفی شده دانشجو. (در صورتی که خارج از شهر محل تحصیل دانشجو باشد) در نزدیکترین شعبه محل سکونت ایشان، جهت افتتاح حساب و تکمیل مدارک مورد نیاز پرونده تسهیلات دانشجو را فراهم نماید.

ماده ۴- دانشجویان فاقد شرایط دریافت وام

۱-۴- دانشجو و ضامن که دارای بدهی غیر جاری (سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول) و یا چک برگشتی به صندوق یا سیستم بنکی در هر مرحله از دریافت تسهیلات باشند.
۲-۴- دانشجویانی که مشروط و یا به هر دلیل انصراف و یا اخراج از تحصیل شده باشند.
۳-۴- دانشجو خارج از سنوات تحصیلی مجاز باشد.

ماده ۵- نحوه و شرایط پرداخت و بازپرداخت وام

۱-۵- سقف مبلغ و تعداد نیمسال تحصیلی

شرح کاردانی کارشناسی ناپیوسته کارشناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته دکتری ناپیوسته
مبلغ قابل پرداخت در هر نیمسال تا ۴ نیم سال تا ۴ نیم سال تا ۸ نیم سال تا ۴ نیم سال تا ۸ نیم سال
نیم سال تحصیلی قابل پرداخت مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال مبلغ ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال مبلغ ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال


تبصره ۱: در صورتی که مبلغ تایید شده وام کمتر از سقف مندرج در جدول فوق باشد بانک ملزم به پرداخت مبالغ طبق لیست اعلامی صندوق است.
تبصره ۲: حداکثر مبلغ تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک به هر یک از دانشجویات معرفی شده از سوی صندوق، متناسب با مقطع تحصیلی ۲۰۰ میلیون ریال.
تبصره ۳: میزان تسهیلات اعطایی به دانشجویانی که بیش از این تسهیلات بانک استفاده نموده اند از مبلغ مندرج در تبصره ۲ ماده ۵ تجاوز نخواهد کرد.

۲-۵- تسهیلات ارائه شده بر مبنای عقد قرض الحسنه و با کارمزد ۳ درصد می باشد که سالانه و بر اساس مانده بدهی محاسبه و به اصل وام اضافه و به همراه اقساط تسهیلات پرداختی وصول گردد.

تبصره ۴: دانشجو می تواند به انتخاب خود کارمزد دوره تنفس را ابتدای هر سال یا قبل از شروع اقساط تسهیلات و یا به همراه اولین قسط پرداخت نماید.

۳-۵- تسهیلات هر نیمسال تحصیلی پس از طی مراحل بررسی و تأیید توسط صندوق، در مواعد تعیین شده، از سوی بانک بابت بخشی از شهریه در حساب دانشجو به صورت غیر قابل برداشت واریز و کل وام های پرداختی هر ماه از یکم الی پنجم ماه بعد به حساب دانشگاه ها که ترجیجاً نزد بانک افتتاح می شود ( اعلامی از سوی صندوق ) کارسازی خواهد گردید.
۴-۵- دانشجو می بایست نسبت به انجام مراحل قانونی و سپردن تعهدات پیش بینی شده مطابق ضوابط توافق شده در تفاهم نامه و شیوه نامه اقدام نماید.
۵-۵- چنانچه دانشجو در میانه راه انصراف از تحصیل دهد و یا به هر دلیل وضعیت تحصیل دانشجو در شرایط خاتمه و یا ناتمام قرار گیرد، ادامه اعطاء وام ( موضوع این شیوه نامه ) به وی متوقف می شود.
۶-۵- مدت تنفس و بازپرداخت وام شهریه دریافتی توسط دانشجو به شرح جداول ذیل تعیین می گردد:

مقطع سال دریافت تسهیلات نیمسال دریافت تسهیلات دوره تنفس دوره بازپرداخت
کارشناسی پیوسته اول نیمسال اول تحصیلی ۴۲ ماه ۳۰ ماه
نیمسال دوم تحصیلی ۳۸ ماه ۳۰ ماه
دوم نیمسال اول تحصیلی ۳۰ ماه ۳۰ ماه
نیمسال دوم تحصیلی ۲۶ ماه ۳۰ ماه
سوم نیمسال اول تحصیلی ۱۸ ماه ۳۰ ماه
نیمسال دوم تحصیلی ۱۴ ماه ۳۰ ماه
چهارم نیمسال اول تحصیلی ۶ ماه ۳۰ ماه
نیمسال دوم تحصیلی ۲ ماه ۳۰ ماه
کاردانی و کارشناسی ناپیوسته اول نیمسال اول تحصیلی ۲۶ ماه ۲۴ ماه
نیمسال دوم تحصیلی ۲۰ ماه ۲۴ ماه
دوم نیمسال اول تحصیلی ۱۲ ماه ۲۴ ماه
نیمسال دوم تحصیلی ۸ ماه ۲۴ ماه
کارشناسی ارشد ناپیوسته اول نیمسال اول تحصیلی ۳۰ ماه ۳۰ ماه
نیمسال دوم تحصیلی ۲۶ ماه ۳۰ ماه
دوم نیمسال اول تحصیلی ۱۸ ماه ۳۰ ماه
نیمسال دوم تحصیلی ۱۴ ماه ۳۰ ماه

۷-۵- در صورت تعویق در بازپرداخت اقساط مطابق قوانین بانک مرکزی مبلغی به اصل بدهی اضافه و دریافت خواهد شد.

ماده ۶- سایر موارد

۱-۶- مراحل پرداخت،؛ مدت تنفس و مدت بازپرداخت برای هر یک از گروه های متقاضی (براساس سنوات مجاز) و با رعایت شرایط این شیوه نامه در سیستم بانک تعریف خواهد شد.
۲-۶- شعبه افتتاح حساب و تشکیل پرونده تسهیلات بر اساس درخواست دانشجو ترجیحاً در نزدیک ترین شعبه محل وام گیرنده تعیین می گردد.
۳-۶- ضامن نیاز به افتتاح حساب ندارد.
۴-۶- به موارد پیش بینی نشده در این شیوه نامه براساس ضوابط و مقررات جاری بانک و صندوق رسیدگی خواهد شد.
۵-۶- سقف اعتبار وام شهریه هر دانشگاه در هر نیم سال تحصیلی توسط صندوق به دانشگاه و بانک ابلاغ می گردد.
۶-۶- تسهیلات وام شهریه با هزینه دانشجو و رعایت قوانین و مقررات بانک مشمول بیمه عمر می گردد.
۷-۶- دانشجو موظف به امضای فرم اختیار نامه تنظیمی بانک در زمان تشکیل پرونده جهت تفویض اختیار به بانک به منظور انتقال وجه تسهیلات پرداختی از حساب دانشجو به حساب دانشگاه در دفعات مختلف می باشد.

مراحل انجام درخواست

۱- دریافت و تکمیل فرم درخواست وام شهریه از سایت دانشگاه و یا انتشارات
۲- تحویل فرم تکمیل شده به کارشناس صندوق رفاه واقع در دفتر معاونت فرهنگی
۳- ارسال درخواست وام در سامانه صندوق رفاه وزارت علوم به آدرس http://bp.swf.ir در بازه زمان اعلام شده از قبل
۴- تایید درخواست وام توسط دانشگاه در سامانه صندوق رفاه وزارت علوم
۵- دانشجو پس از دریافت پیامک از طرف صندوق به بانک و شعبه انتخابی مراجعه و اقدام به تشکیل پرونده و دیگر امور می نماید
۶- پرداخت وام از طرف بانک به دانشگاه
۷- ثبت پرداخت بانک در حساب مالی دانشجو توسط دانشگاه

زمان ارسال درخواست

ﻧﻮع وام ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﺎز ۲ (ﺛﺒﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی وام) ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﺎز ۲
زﻣﺎن ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﻣﻬﺮ اﯾﺮان - - ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﻃﯽ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺪوق، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﻣﻬﺮ اﯾﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده در شعبه بانک

الف) مدارک متقاضی:

۱- درخواست کتبی و تکمیل فرم ها و قرارداد بانک توسط دانشجو و ضامن در محل شعبه انتخابی
۲- ارائه اصل و کپی، شناسنامه و کارت ملی دانشجو

ب) مدارک ضامن:

۱- ارائه اصل و کپی، شناسنامه و کارت ملی ضامن (مدارک هویتی)
۲- ارائه مدارک هویت شغلی ( تصویر آخرین فیش حقوقی ممهور شده با گواهی کسر از حقوق و ارائه یک فقره چک به وسیله ضامن) برای کارمندان شاغل با ارائه پروانه کسب معتبر مربوط به محل کسب و آخرین قبض آب یا برق یا گاز برای شغل های آزاد.

تبصره ۱: در صورتی که ضامن کارمند قراردادی با حداقل ۱ سال سابقه باشند، ارائه پرینت گردش حساب بانکی یا تأییدیه بانک و مهر الزامی است.
تبصره ۲: در صورتی که ضامن دارای مشاغل آزاد باشند، ارائه چک به مبلغ اصل و کارمزد و ارائه پرینت گردش حساب بانکی با تأیدیه و مهر بانک الزامی است.

۳- ارائه مدرک معتبر جهت احراز هویت محل سکونت ضامن از قبیل ( فیش آب یا برق یا گاز به نام متقاضی یا تصویر سند مالکیت و یا اجاره نامه، مبایعه نامه، صلح نامه قطعی محل سکونت )

ج) نکات مهم و قابل توجه:

۱- وام گیرنده و ضامن نبایستی در سیستم بانک دارای بدهی در سرفصل غیرجاری و چک برگشتی باشند.
۲- ارائه اصل مدارک وام گیرنده و ضامن به منظور رؤیت و تطبیق از سوی مسئول تسهیلات شعبه الزامی است.
۳- کلیه امضا اسناد، اوراق بایستی در حضور مسئول مربوطه شعبه انجام و تأیید گردد.