کانون‌ها

کانون‌های فرهنگی و هنری دانشجویان دانشگاه آل طه به منظور شکوفا سازی خلاقیت‌های فردی و سامان بخشیدن به خواسته‌ها و تلاش های خودانگیخته دانشجویان درمهر ماه 1393 بر اساس آیین نامه تشکیل کانون‌های فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و آموزش عالی تأسیس شد. توسعه و تعمیق فعالیت های فرهنگی و هنری در سطح دانشجویان و سامان بخشی آن فعالیت ها به منظور افزایش روح همکاری جمعی و مشارکت میان دانشجویان،کشف و شکوفا سازی خلاقیت دانشجویی و افزایش شناخت دانشجویان نسبت  به بنیان های فکری وفرهنگی از اهداف فعالیت کانون‌ها می باشد.کانون‌های فرهنگی و هنری دانشجویان یکی از بنیادی ترین عرصه‌ها در جهت تقویت سرمایه فرهنگی و پرکردن اوقات فراغت دانشجویان بوده و در ایجاد فضای شادی و نشاط در دانشگاه، عقلانی و استدلالی کردن بیش از پیش سازمان دانشگاه، افزایش شایستگی های کانونی و تقویت حافظه تاریخی دانشگاه نقش دارند. کانون‌ها جایی برای بهره برداری از ذخایر میراث فرهنگی و جلوگیری از سیاست زدگی فضای دانشجویی می باشند .در حال حاضر کانون‌های قرآن و عترت، تئاتر ، نجوم ، شعر و ادب ، عفاف و حجاب ، کانون شهدا ، کانون هلال احمر، کانون هنری در دانشگاه دایر می باشند.
شکل گیری کانون ها و انتخاب اعضای آن ها، از طریق انتخابات صورت می گیرد و دوره فعالیت هر کانون، یک سال است.
حداقل ۵ نفر از دانشجویان علاقه مند به فعالیت در یک حوزه مشخص، می توانند با تدوین یک اساس نامه (که شامل اهداف کانون، حوزه فعالیت، نحوه انتخاب ارکان شامل شورای مرکزی، دبیر و ... باشد)، به عنوان هیأت مؤسس، تقاضای تشکیل کانون را داشته باشند. مدیریت فرهنگی دانشگاه، پس از بررسی و تطبیق اساس نامه و شرایط اعضای هیأت مؤسس با آیین‌نامه کانون های فرهنگی و هنری، مجوز تشکیل کانون را صادر می کنند.

کانون های فرهنگی هنری فعال

کانون هلال احمر

ردیف
اعضای کانون هلال احمر
۱
محدثه پرویزی
۲
معصومه دارا
۳
نونا کرد
۴
فاطمه طاعتی
۵
الهام سرلک
۶
محدثه حسینی
۷
کیمیا محمدی نژاد

کانون ادبی

ردیف
اعضای کانون ادبی
۱
الهام سرلک
۲
آرزو توانا
۳
شیوا بهره دار
۴
فرشته عبادی
۵
پرستو جیحانی

 


کانون تربیت بدنی

ردیف
اعضای کانون تربیت بدنی
۱
بهشته اسماعیلی
۲
راحله یوسفی زاده
۳
شهرزاد خشنود
۴
سارا حاجی حیدری
۵
مهدیه نوری
۶
ریحانه  ابراهیمی
۷
مرضیه عابدی
۸
زهرا نصیری
۹
زهرا اصغری
۱۰
هدی طلایی
۱۱
شمیم توفیقیان
۱۲
زهرا فتحی
۱۳
آریانا مولوی
۱۴
ساناز ستاری

کانون هنری

ردیف
اعضای کانون هنری
۱
مریم امیری
۲
غزاله بهرامنی
۳
محدثه حسینی
۴
سارازالی
۵
زهرا اصغری

کانون عکاسی

ردیف
اعضای کانون عکاسی
۱
فاطمه شهابی
۲
کیمیا آزاده

کانون کارآفرینی

ردیف
اعضای کانون کارآفرینی
۱
فاطمه طاعتی
۲
کیمیا آزاده
۳
رویا مصدق
۴
نرگس محسنی
۵
زهرا ترحمی
۶
پریسا صباغی
۷
فاطمه شریف
۸
فرشته عبادی

کانون مهدویت

ردیف
اعضای کانون مهدویت
۱
ستاره آذرنوش
۲
سعیده اسفندیاری
۳
زهرا نصیری
۴
فاطمه شعبانی
۵
زهرا اصغری
۶
پریسا قاسمی
۷
زینب حسینی

کانون عفاف و حجاب

ردیف
اعضای کانون عفاف و حجاب
۱
ستاره آذرنوش
۲
سعیده اسفندیاری
۳
زهرا نصیری
۴
فاطمه شعبانی
۵
زهرا اصغری
۶
پریسا قاسمی
۷
زینب حسینی

 


کانون قرآن و عترت 

ردیف
اعضای کانون قرآن و عترت 
۱
ستاره آذرنوش
۲
سعیده اسفندیاری
۳
زهرا نصیری
۴
فاطمه شعبانی
۵
زهرا اصغری
۶
پریسا قاسمی
۷
زینب حسینی

کانون مهریار

ردیف
اعضای کانون مهریار
۱
مائده اعلاء
۲
فاطمه فیروزبخت
۳
فاطمه کیشانی
۴
شادی گودرزی
۵
زهرامرادی
۶
فاطمه میرغنی
۷
زهرا میرغنی
۸
مهسا فرهی
۹
ملیکافرج یار
۱۰
فرانک فرامرزی
۱۱
زهرا علمداری
۱۲
نجمه عباسی
۱۳
ریحانه شرفی
۱۴
آیدا سلطانی
۱۵
فرناز رمضانی
۱۶
نگار حسنی
۱۷
مهدیه برزگر
۱۸
زهرا ایمانی
۱۹
عاطفه ایرانشاهی
۲۰
مائده نظری
۲۱
فاطمه زهرا دولتی

کانون همیاران سلامت

ردیف
اعضای کانون همیاران سلامت
۱
حدیث کرمی نسب
۲
فاطمه فلاح
۳
نرگس داستانی