انجمن‌های علمی و دانشجویی

انجمن علمی تشکلی است که با حضور و فعالیت داوطلبانه گروهی از دانشجویان علاقمند به انجام فعالیت های علمی و جمعی در یک رشته خاص تشکیل می شود. این تعریف ساده ناظر بر سه مولفه اساسی در انجمن های علمی دانشجویی است: 

۱-داوطلبانه بودن ۲-تخصصی بودن ۳- همکاری گروهی

انجمن علمی دانشجویی به عنوان یک نهاد مدنی در سطح دانشگاه متولی یک امر فرهنگی است که با تکیه بر رویکرد علمی، در عرصه همکاری های گروهی دانشجویی، اقدام به فعالیت می نماید.

کارکردهای انجمن های علمی دانشجویی

-پژوهش و آموزش

 -بسیج ظرفیت های علمی در یک رشته و بهره برداری از استعدادها و قابلیت های علمی که دانشگاه‌ها و اساتید به دلایلی نتوانسته اند آنها را جذب و سازماندهی کنند.

-حفظ تجارب علمی و پژوهشی دانشمندان و صاحب نظران علمی و انتقال این حجم به بدنه دانشجویی

-ترویج پژوهش در بدنه دانشجویی و اعتلا و ارتقای دانشجویان پژوهشگر

-اجتماعی کردن دانش علم طرح مسئله حوزه تخصصی ترین آن ها و ارائه راهکارها

-تشکیل گروه ها و کمیته های تخصصی

-شناسایی و معرفی فرصت های شغلی در رشته مورد نظر

-تسهیل ارتباط دانشگاه های کشور ‌

-امتیاز و گواهی فعالیت توسط دانشگاه

-فراهم آمدن فرصت کار جمعی 

 -آموزش و ترویج یافته‌های علمی

 -برگزاری همایش، سمینار ،گفتگو، جلسات نقد و بررسی و... به طور تخصصی 

-چاپ و انتشار مجلات علمی

 -برگزاری بازدید های علمی

-یادگیری کار تشکیلاتی و مدیریت سازمانی