اطلاعیه ها

گسترش تعاملات علمی موسسه آموزش عالی آل طه و دانشگاه FHM آلمان

گسترش تعاملات علمی موسسه آموزش عالی آل طه و دانشگاه FHM آلمان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ال طه؛ با هدف گسترش همکاری¬های بین المللی علمی و فرصت های آموزشی برای دانشجویان و کارکنان دانشگاهی اقدام به امضای تفاهم نامه ای با دانشگاه Fachhochschule des Mitelstands نموده است.

ادامه مطلب