اخبار فرهنگی دانشجویی

کانون همیاران سلامت روان

محورهای همایش علمی همیاران سلامت روان؛ -نقش شادی و نشاط -نقش خانواده و سلامت -نقش محیط های آموزشی؛ هفته سلامت روان ۱۸ الی۲۴ مهر ماه ۱۳۹۹؛ به صورت مجازی ساعت۱۶ الی ۱۸؛ شرکت برای عموم آزاد است

ادامه مطلب