برگزاری مطالعه گروهی و دوستانه

تعداد بازدید:۲۷۰
مطالعه گروهی و دوستانه جهت تفهیم بهتر مطالب، بالارفتن سرعت یادگیری، ارتقای سطح سواد تخصصی و قبولی در آزمون های مقاطع تحصیلی بالاتر با نظارت سرکار خانم دکتر فراهینی

کلید واژه ها: مطالعه گروهیسرعت یادگیریارتقای سطح سوادقبولی در آزمون


نظر شما :