برگزاری کارگاه های مجازی آنلاین توسط گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی: چرا و چگونه دانش بنیان شویم؟

تعداد بازدید:۱۰۴


( ۲ )