برگزاری کارگاه های مجازی آنلاین توسط گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی: راه اندازی استارت آپ صفر تاصد

تعداد بازدید:۱۲۱