کانون همیاران سلامت روان

تعداد بازدید:۱۰۲۰
محورهای همایش علمی همیاران سلامت روان؛ -نقش شادی و نشاط -نقش خانواده و سلامت -نقش محیط های آموزشی؛ هفته سلامت روان ۱۸ الی۲۴ مهر ماه ۱۳۹۹؛ به صورت مجازی ساعت۱۶ الی ۱۸؛ شرکت برای عموم آزاد است


( ۳ )

نظر شما :