کرسی آزاد اندیشی

جایگاه انتخابات در قانون اساسی ایران

تعداد بازدید:۲۸۴
زمان: پنجشنبه ۹۸/۰۹/۲۸ ساعت: ۹ الی ۱۱ مکان: کلاس ۵۱۱

کلید واژه ها: کرسی آزاد اندیشیانتخاباتقانون اساسی


نظر شما :