اعضای هیات علمی و اساتید مؤسسه آموزش عالی آل طه

۱۲ آبان ۱۳۹۷ | ۱۳:۵۴ کد : ۱۰ اخبار و رویدادها اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۸۰

لیست اعضای هیات علمی موسسه آموزش عالی آل طه

دانشکده

نام و نام خانوادگی

رشته

مرتبه

علوم انسانی

رضا اکبریان

فلسفه و کلام اسلامی

استاد تمام

 نجاد علی الماسی

حقوق

استاد تمام

 حسن وفادار

مدیریت

دانشیار

 مجید رضایی راد

مدیریت

دانشیار

 محمدجواد  کاملی

مدیریت

دانشیار

 علی خانزاده

روانشناسی

دانشیار

امیر گروسی

مدیریت

استادیار

نجم السادات الحسینی

فلسفه

استادیار

حامده راستایی

فلسفه

استادیار

رضا رهنما

فلسفه

استادیار

طباطبایی

علوم تربیتی

استادیار

فضیلت

ادبیات عربی

استادیار

فاطمه ناظمی

روانشناسی

استادیار

 علی اصغر احمدی

روانشناسی

استادیار

 رسول کیانی

روانشناسی

استادیار

محمد جواهری

حقوق - عمومی

استادیار

فاطمه میررحیمی

فلسفه

مربی

مریم نوروزی

فلسفه

مربی

سمیه تصدیقی

فارسی

مربی

ندا فراهینی

روانشناسی

مربی

مالک رحمتی

حقوق -خصوصی

مربی

علی مقدم

حقوق -خصوصی

مربی

ارشادی

حقوق

 

علوم پایه

سید علی حائری روحانی

علوم جانوری

استاد تمام

 محمود اکبریان

روماتولوژی

استاد تمام

 حسن شیرازی

ژنتیک

دانشیار

سمیه عرب زاده

زیست جانوری تکوین

استادیار

سهامه محبی

نانوبیوتکنولوژی

استادیار

فاطمه اکبریان

ژنتیک مولکولی

مربی

علی خسروی

بیوانفورماتیک

مربی

علی آذریان

کامپیوتر- فناوری

استادیار

زهرا رضایی

کامپیوتر هوش

استادیار

داود محمودی

کامپیوتر - فناوری

مربی

فنی مهندسی

حسام ورعی

عمران-سازه

استادیار

مهدی مفیدی

برق الکترونیک

استادیار

م. علی توفیقی

عمران آب

استادیار

احسان فرصت کار

عمران - مدیریت ساخت

استادیار

محمد جعفری فشارکی

عمران - مدیریت ساخت

استادیار

پژمان طاهری

عمران آب

استادیار

 محمد فروغی

عمران-سازه

استادیار

 محمد علی سعیدی

عمران-سازه

استادیار

 محمد تقی بانکی

عمران - مدیریت ساخت

استادیار

امیراحسان لشکری

پزشکی - بیوالکتریک

استادیار

آرش رضایی

محیط زیست -HSE

استادیار

محمد اکبریان

عمران آب

مربی

ا. علی خطیب زاده

برق- قدرت

مربی


( ۲ )

نظر شما :