اخبار

هم افزایی توانمندی ها میان دانشگاه آل طه و سازمان مدیریت صنعتی

هم افزایی توانمندی ها میان دانشگاه آل طه و سازمان مدیریت صنعتی

با انعقاد تفاهم نامه توسعه همکاری های همه جانبه میان دانشگاه آل طه و سازمان مدیریت صنعتی، گام دیگری برای توسعه همکاری های آموزشی تحقیقاتی در سطح ملی و بین المللی برداشته شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه آل طه، در دیدار دکتر رضا اکبریان رئیس دانشگاه آل طه و ابوالفضل کیانی بختیاری، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، تفاهم نامه همکاری های همه جانبه میان طرفین منعقد شد.

ادامه مطلب
هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، " هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران" توسط موسسه آموزش عالی آل طه و مرکز مطالعات و تحقیقات علوم وفنون بنیادین در جامعه، با حمایت مؤثر ارگان ها، سازمان ها و مجامع علمی و دانشگاهی، اسفند ماه سال ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب