لیست کلاس‌های آنلاین (جدید)

لینک کلاس های آنلاین به‌روز رسانی شد


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۷۷۰ مورد.
کد درسنام درسنام رشتهنام استادآدرس کلاس آنلاین
106575برنامه سازی پیشرفتهکاردانی آماراستاد داود محمودیhttps://www.skyroom.online/ch/aletaha/room106575
106577تحلیل داده هاکاردانی آماراستاد شاهین قربانی زاده شیرازیhttps://www.skyroom.online/ch/aletaha/room106577
109571رگرسیونکاردانی آماراستاد مهدی مفیدیhttps://www.skyroom.online/ch/aletaha/room109571
109570روشهای آماریکاردانی آماراستاد مهدی مفیدیhttps://www.skyroom.online/ch/aletaha/room109570
109572روشهای نمونه گیری 1کاردانی آماراستاد مهدی مفیدیhttps://www.skyroom.online/ch/aletaha/room109572
106578طرح آزمایشها 1کاردانی آماراستاد سمراد جعفریانhttps://www.skyroom.online/ch/aletaha/room106578
106579محاسبات آماری با کامپیوترکاردانی آماراستاد سمراد جعفریانhttps://www.skyroom.online/ch/aletaha/room106579
107170اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتیکاردانی حسابداری بازرگانی - حسابداریاستاد محمود بواشیهhttps://www.skyroom.online/ch/aletaha/room107170
105232حسابداری دولتی 1کاردانی حسابداری بازرگانی - حسابداریاستاد امیرعباس فیضیhttps://www.skyroom.online/ch/aletaha/room105232
106171حسابداری دولتی 1کاردانی حسابداری بازرگانی - حسابداریاستاد عشرت یعقوبیhttps://www.skyroom.online/ch/aletaha/room106171