کارگاه مقاله نویسی

مکان : دانشگاه آل طه

تاریخ : از ۳۰ آبان ۱۳۹۷ تا ۳۰ دی ۱۳۹۷

تاریخ ثبت نام : نا‌‌محدود

طول دوره : ۵

ظرفیت : ۳۰

ظرفیت باقیمانده : ۳۰


کارگاه مقاله نویسی

یک جمله قدیمی هست که می‌گوید اگر می‌خواهید موفق باشید فقط کافی است کارهایی که افراد موفق انجام داده‌اند را تکرار کنید. برای اینکه مقاله نویسی را شروع کنید باید ابتدا مقالات بسیاری را در حیطه خودتان بخوانید.